psp game

pc game

psp iso
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 11, 2016
   
Text Size

Search

รวม ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด

ลงทะเบียนรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร ปวช.ปวส. (10/01/57) 

แนะนำโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (02/12/56)

ระเบียบการหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 149 แก้ไขใหม่   (29/11/56) 

หลักสูตรพิเศษ เรียนฟรี สำหรับผู้ที่ว่างงาน (08/07/56) 

แนะนำหลักสูตรพิเศษ 2 รายวิชา (19/06/56) 

แนะนำหลักสูตร อาหารไทย ขนมไทย (22/04/56)

ระเบียบการหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 146 - 149 (09/04/56) 

ระเบียบการหลักสูตรระยะสั้น "ภาคฤดูร้อน" (01/03/56)

ระเบียบการ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 145 แก้ไขใหม่ (11/12/55) 

แนะนำหลักสูตรพิเศษ ทำอาหาร - ขนม (30/11/55) 

หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ไทยสากล ระดับภาค (25/11/55) 

ระเบียบการ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 144 (03/09/55) 

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี (16/05/55) 

ขอเชิญร่วมงาน "ราตรีสารพัดช่าง ปี2555" (12/03/55)

 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ, เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ และ เจ้าหน้าที่งาน

    วิทยบริการและห้องสมุด (01/08/55)

 

 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานทะเบียน (22/06/55) 

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารการศึกษา

    และสิ่งก่อสร้างประกอบ (20/06/55) 

หลักสูตร รายวิชาภาคฤดูร้อน แก้ไขใหม่ (02/03/55)

ดูรายละเอียดเอกสารแนะแนว ระดับ ปวช./ปวส. คลิกที่นี่ (01/03/55)

ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับ ปวช./ปวส. คลิกที่นี่ (01/03/55)

ประเดิมสอบ V-Net ปวช. 4 ก.พ. – ปวส. 5 ก.พ. (02/02/55) 

รายวิชาที่เปิดสอน (รุ่นที่ 141) (31/01/55)

เปิดรับสมัครนักศึกษาระยะสั้น "ภาคฤดูร้อน" ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ (23/01/55) 

ตารางสอบ V-NET (23/01/55) 

ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับ ปวช.3 (23/01/55) 

ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับ ปวส.2 (23/01/55) 

Main Menu

Login Form